Rasta förvärvar Edets värdshus

måndag 25 juli, 2016

Inom bolagets affärsområde Serviceanläggningar förvärvar bolaget Edets Värdshus med restaurang-, hotell- och butiksverksamheten i Lilla Edet. Rörelserna omsätter ca 16 mkr i butik, hotell och restaurang. Dessutom säljer anläggningen drivmedel för ca 12 mkr.

Köpeskillingen erläggs kontant och avser förvärv av rörelserna. Köpeskillingen är sekretessbelagd efter önskemål från säljarna. Tillträde sker den 1 september av rörelserna.

”Rasta är Sveriges ledande restaurang- bensin- och hotellkedja på de stora vägarna och det är min övertygelse att Rasta genom sin vilja och kompetens kommer att vidareutveckla verksamheten på ett positivt sätt”, säger Chrisoffer Löfström, ägare till Edets Värdshus.

”Det känns skönt att kunna genomföra denna affär, då Edets Värdshus tillhört Rasta för drygt 10 år sedan och är således en vägkrog som vi känner väl till och som kommer komplettera Rastakedjans befintliga anläggningar på ett bra sätt, säger Ulrik Svartborn, VD Rasta Group AB.